Bildiriler

 • Aydın O, Ekici Y, Karakayalı F, Tezcaner T, Özgün G, Yıldırım S, Moray G. long-term and perioperative outcomes of laparoscopic and open surgery for rectal cancer. ACS Turkey Chapter meeting : advances in minimally invasive surgery: ankara; 05/09/2019 – 06/09/2019

 • Tezcaner T, Aydın O, Ekici Y. Comparisşion of balloon versus direct telescopic disection in total extraperitoneal hernia repair: short and midterm results. ACS Turkey Chapter meeting : advances in minimally invasive surgery: ankara; 05/09/2019 – 06/09/2019

 • Tezcaner T, Avcı T, Tepeoğlu M, Ekici Y. laparoskopic tumor everting resection for gastrointestinal stromal tumors of stomach. ACS Turkey Chapter meeting : advances in minimally invasive surgery: ankara; 05/09/2019 – 06/09/2019

 • Aydın O, Ekici Y, Tezcaner4 T, Avcı T, Karakaylı F. minimally invasive treatment of gastroesophageal reflux disease. ACS Turkey Chapter meeting : advances in minimally invasive surgery: ankara; 05/09/2019 – 06/09/2019

 • Karakayalı F, Tezcaner T, Kırnap M, Ekici Y, Moray G. senkron karaciğer metaztazı olan kolorektal kanser hastalarında evreli ve eş zamanlı rezeksiyon sonuçlarımız. XIV. ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi: antalya; 15/05/2013 – 19/05/2013

 • Karakayalı F, Ekici Y, Tezcaner T, Dinç N, Moray G. kolorektal kanser için laparoskopik ve açık kolorektal cerrahi sonuçları: tek merkez deneyimi. XIV. ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi: antalya; 15/05/2013 – 19/05/2013

 • Karakayalı F, Tezcaner T, Ekici Y, Dinç N, Moray G. perianal fistül hastalığında cerrahi öncesi magnetik rezonans görüntülemenin sonuçlar üzerine etkisi. XIV. ulusal kolon ve rektum cerrahisi kongresi: antalya; 15/05/2013 – 19/05/2013

 • Ekici Y, Aydoğan C, Tezcaner T, Bircan H, Moray G. one trocar mesh-free laparoscopic hernia repair. ESS 2012: istanbul; 22/11/1012 – 24/11/2012

 • Ekici Y, Aydoğan C, Tezcaner T, Bircan H, Moray G. transgastric tumor everting resection of the gastric submucosal tumors by laparoscopic technique. ESS 2012: istanbul; 22/11/1012 – 24/11/2012

 • Ekici Y, Aydoğan C, Tezcaner T, Bircan H, Moray G. one trocar mesh free laparoscopic spigelian hernia repair. ESS 2012: istanbul; 22/11/1012 – 24/11/2012

 • Tezcaner T, Akdur A, Ekici Y, Karakayalı F, Moray G. impact of stapled hemorrhoidopexy on qualty of life in long term: a single center experience. ESS 2012: istanbul; 22/11/1012 – 24/11/2012

 • Ekici Y, Aydoğan C, Tezcaner T, Bircan H, Moray G. laparoscopic mesh repair of bilateral morgagni hernia in an adult patient. ESS 2012: istanbul; 22/11/1012 – 24/11/2012

Comments are closed.